persoonlijkheidstesten

Testen kandidaat

Er zijn 3 persoonlijkheidstesten geselecteerd.

 •  Competentietest
  •  Meting op 16 fundamentele competenties
  • Scoring tov de Nederlandse beroepsbevolking
 • Kerntyperingstest (persoonlijke SWOT)
  • Wat zijn je sterke en minder sterke kanten
  • Welke kansen en bedreigingen horen daarbij
  • "De Kerntyperingtest geeft je een uitgebreid rapport dat goed toepasbaar is op kwesties van het dagelijks leven - met je valkuilen erbij en met een beschrijving van de situaties waarin je meer of minder tot je recht komt. De bevindingen over je persoonlijkheid zijn beschreven in goed herkenbaar gedrag. Stof voor overpeinzing,en voor boeiende gesprekken."
 • Big-Five persoonlijkheidstest / Werkstijltest
  • Wie ben je, wat maakt jou uniek De vijf hoofdschalen zijn: emotioneel onbekommerd, extraversie, gewetensvolheid, vriendelijkheid en openheid.
  • Vergelijk met Nederlandse beroepsbevolking

Testen worden online afgenomen.


Persoonlijke selectiegesprekken. 
Persoonlijk gesprekken op kantoor Fydalo om de persoonlijke drijfveren van kandidaten te beoordelen en te toetsen aan de wensen van de praktijk. Dit gebeurt na het uitvoeren van een of meer van bovenstaande testen.

Voor de testen en persoonlijke selectiegesprekken worden de kosten apart in rekening gebracht, voor een deel worden deze verrekend bij een succesvolle bemiddeling.
 

Benieuwd wat Fydalo voor u kan betekenen?

voordelen en mogelijkheden

contact

Kom in contact met ons.
Bel 0172 - 233 013 of verstuur een terugbelverzoek.

* Verplichte velden