WKKGZ

Per 1 januari 2017 gaat de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg ( WKKGZ ) in.  Een van de punten is de vergewisplicht. Er is hierover nog veel onduidelijk. Probleem is dat alle zorginstellingen in dezelfde wet geregeld worden. Een particuliere praktijk fysiotherapie is echter moeilijk vergelijkbaar met een GGZ-instelling.

Er zijn  5 controlemogelijkheden die de werkgever kan uitvoeren, welke deze moet uitvoeren is niet duidelijk. Zie de site van de rijksoverheid

Een VOG is in de particuliere praktijken niet verplicht. De site van de Rijksoverheid zegt hierover
De VOG-verplichting geldt voor:

  • * instellingen die zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) verlenen;
  • * instellingen die geestelijke gezondheidszorg verlenen die onder de zorgverzekering valt en waar cliënten blijven overnachten.

Het waarschuwingsregister is niet voor praktijken Fysiotherapie. Maar alleen voor Verzorging, Verpleging & Thuiszorg (VV&T), Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en Gehandicaptenzorg (GHZ).

Wat doet Fydalo.

  • * Big controle voor aanvang van de  werkzaamheden. In de bevestiging staat het BIG nummer en een verwijzing naar de website zodat u dit ook eenvoudig kunt controleren.
  • * Na de werkzaamheden van een fysiotherapeut waarbij de match door Fydalo is gemaakt , worden de opdrachtgever en de fysiotherapeut gebeld om na te vragen hoe de werkzaamheden zijn verlopen. Zo vergewist Fydalo zich constant van de kwaliteit van de fysiotherapeut

Meer informatie is te vinden op de site van de KNGF lees hier

schrijf je vandaag in voor het werk voor morgen

schrijf je in meer informatie

contact

Kom in contact met ons.
Bel 0172 - 233 013 of verstuur een terugbelverzoek.

* Verplichte velden