Nieuwe regels ontslagrecht

Helaas moet u afscheid nemen van een medewerker in vaste dienst. Is dit na 1 juli 2015 eenvoudiger?

Het ontslagrecht is veranderd per 1 juli 2015.

De overheid wil het eenvoudiger, sneller, eerlijker en minder kostbaar voor werkgevers maken om een werknemer te ontslaan. Maar hoe makkelijk is het nou echt?

Vanaf 1 juli 2015 zijn er twee routes voor ontslag, UWV en Kantonrechter.
UWV bij ontslag om bedrijfseconomische redenen of vanwege langdurige ziekte.
Kantonrechter bij andere redenen. U kunt niet meer zelf kiezen.

Beide procedures zijn niet nodig als de werknemer schriftelijk instemt met het ontslag. Maar let op: hij of zij kan zich nog tot twee weken na de instemming bedenken, zonder opgaaf van reden. Als de werknemer zich bedenkt moet alsnog ontslag bij het UWV of de Kantonrechter worden aangevraagd.

Is ontslag aanvragen makkelijker?
Nee. Er is een gesloten ontslagstelsel met strikt gehanteerde opzeggingsgronden. Als u een werknemer om een onduidelijke reden wilt ontslaan, is daar simpelweg geen ruimte voor en wordt de aanvraag afgewezen.

Goed Dossier is essentieel
U moet een goed dossier kunnen overleggen en aantoonbaar aan herplaatsing van de medewerker hebben gewerkt. Kon de kantonrechter voor 1 juli 2015 nog wel eens instemmen met ontslag ‘omdat het gewoon niet meer werkt' en een wat hogere ontslagvergoeding toekennen, nu zal hij het verzoek afwijzen en heeft de werknemer dus een sterkere positie om er meer uit te slepen. Rechters krijgen minder mogelijkheden om maatwerk toe te passen. U hebt dus een beter dossier nodig om iemand te kunnen ontslaan.

Daarnaast heeft een werknemer vanaf 1 juli 2015 de mogelijkheid in hoger beroep en zelfs in cassatie te gaan tegen een ontslag dat UWV of de kantonrechter heeft goedgekeurd. U mag ook in hoger beroep tegen een afgewezen ontslagaanvraag. Dit brengt allemaal wel nogal wat juridische kosten met zich mee.

Per 1 juli moeten de ontslaggronden aan allerlei nieuwe voorwaarden voldoen om het UWV of de kantonrechter te overtuigen. In de praktijk wordt hiermee de dossieropbouw nog belangrijker.

Scholingsplicht
Vanaf 1 juli 2015 heeft de werkgever scholingsplicht. Een werkgever moet de werknemer in staat stellen om scholing te volgen die noodzakelijk is voor het uitoefenen van zijn/haar functie. Kans is groot dat bij ontslagzaken regelmatig de vraag gesteld zal worden of er voldoende aandacht voor scholing is geweest.

Misschien goedkoper
Maar het ontslag kan wel goedkoper voor u zijn. De traditionele ontslagvergoeding is namelijk per 1 juli 2015 veranderd in een transitievergoeding. (Zie eerder nieuwsbrief.)

 

Fydalo kan een fysiotherapeut 5 ½ jaar flexibel bij u inzetten.

schrijf je vandaag in voor het werk voor morgen

schrijf je in meer informatie

contact

Kom in contact met ons.
Bel 0172 - 233 013 of verstuur een terugbelverzoek.

* Verplichte velden