Nieuw arbeidsrecht: Transitievergoeding

Een transitievergoeding is een vergoeding die de werkgever aan de werknemer moet betalen als deze na langere periode geen werk meer krijgt aangeboden bij de werkgever. Met deze vergoeding kan de werknemer op zoek gaan naar nieuw werk of een aanvullende opleiding gaan volgen.

Aanpassing arbeidsrecht in 2015 (vervolg). 

Transitievergoeding

Een transitievergoeding is een vergoeding die de werkgever aan de werknemer moet betalen als deze na langere periode geen werk meer krijgt aangeboden bij de werkgever. Met deze vergoeding kan de werknemer op zoek gaan naar nieuw werk of een aanvullende opleiding gaan volgen.

Wanneer recht op transitievergoeding?
Vanaf 1 juli 2015 heeft iedere werknemer, ongeacht de ontslaggrond, recht op een transitievergoeding als de werknemer tenminste 24 maanden in dienst is bij de werkgever en het initiatief tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst van de werkgever komt.

Ook tijdelijke contracten
Ook de werknemer wiens arbeidsovereenkomst na 2 jaar van rechtswege eindigt en van wie de arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd, heeft vanaf 1 juli 2015 recht op de transitievergoeding. Het type arbeidsovereenkomst is niet van invloed op de vraag of er een recht op transitievergoeding ontstaat.

Het recht op een transitievergoeding ontstaat voor ieder type arbeidsovereenkomst dat 2 jaar of langer heeft geduurd. Dus ook voor nul urencontracten, oproepcontracten enz.

Wanneer moeten tijdelijke contracten als een geheel gezien worden.
Voor de transitievergoeding moet u tijdelijke contracten als een geheel zien als de periode tussen de contracten minder dan 6 maanden is. Stel iemand werkt voor u  van 1 januari 2013 tot 1 augustus 2013 en daarna van 1 januari 2014 tot 1 augustus 2014 en daarna van 1 januari 2015 tot 15 juli 2015 dan bent u hierna een vergoeding verschuldigd ook al eindigt het contract van rechtswege en u heeft netjes aangezegd (zie nieuwsbrief 1).

De wet kent geen overgangsrecht.
De regeling van de transitievergoeding gaat in per 1 juli 2015.

In de praktijk betekent dit dat voor een arbeidsovereenkomst die eindigt na 1 juli 2015 en 2 jaar of langer heeft geduurd, er een transitievergoeding is verschuldigd aan de werknemer. De transitievergoeding wordt berekend aan de hand van de gehele duur van de arbeidsovereenkomst. De periode voor 1 juli 2015 telt dus mee!

U  moet nu dan ook al bedenken of u een arbeidsovereenkomst nog wilt verlengen als daarmee de termijn van 2 jaar wordt overschreden en de datum van 1 juli 2015 wordt gepasseerd.

Hoogte van de vergoeding.
Een werknemer heeft recht op een vergoeding van eenderde maandsalaris per gewerkt jaar.

Voorbeeldberekening.
Een fysiotherapeut werkt  3  jaar voor een gemiddeld salaris van € 3.000,-  
De transitievergoeding is dan 3 * 1/3 € 3.000 plus 8% vakantiegeld = € 3.240

Wat zijn wel de mogelijkheden.

  1. Zorg ervoor dat de tijdelijk contracten samen korter duren dan twee jaar.
  2. Zorg voor een tussenliggende periode van tenminste 6 maanden tussen twee contracten.
  3. Accepteer dat u dit moet betalen en reserveer financieel een bedrag om de vergoeding te kunnen betalen.
  4. Regel tijdelijk werk via Fydalo, dit kan tot 5,5 jaar flexibel worden ingevuld. U bent dan niet de werkgever en ook geen transitievergoeding verschuldigd. 

 

Fydalo kan een fysiotherapeut 5 ½ jaar flexibel bij u inzetten.

schrijf je vandaag in voor het werk voor morgen

schrijf je in meer informatie

contact

Kom in contact met ons.
Bel 0172 - 233 013 of verstuur een terugbelverzoek.

* Verplichte velden