Arbeidscontracten wat verandert er per 1 juli 2014? (uitgesteld tot 1 januari 2015)

U heeft vast gehoord van de wijzigingen in het arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk en Zekerheid. De Tweede Kamer heeft deze wet al goedgekeurd, maar hij moet nog  door de Eerste Kamer. Wat gaat er veranderen?  Een deel van de wet gaat in per 1 juli 2014 en een deel gaat in per 1 juli 2015. We bespreken hier de veranderingen per 1 juli 2014. 
(Dit wordt na behandeling in de eerste kamer uitgesteld tot 1 januari 2015 !)

Veranderingen per 1 juli 2014 (of 1 januari 2015?)


Proeftijd

 • In arbeidscontracten van 6 maanden of korter mag geen proeftijd meer worden opgenomen.
 • In arbeidscontract van langer dan 6 maanden tot en met 2 jaar mag er een proeftijd van maximaal 1 maand worden opgenomen.
 • In arbeidscontract langer dan 2 jaar mag er een proeftijd van maximaal 2 maanden worden opgenomen.
 •  Deze regels gelden voor de arbeidscontracten die ingaan op of na 1 juli 2014.

 

Concurrentiebeding

 • Hoofdregel: concurrentiebeding mag niet worden opgenomen in arbeidscontracten voor bepaalde tijd.
 • Uitzondering: indien er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen mag er wel een concurrentiebeding worden opgenomen, mits deze belangen schriftelijk zijn onderbouwd bij het beding.
 • Dit geldt voor de arbeidscontracten die ingaan op of na 1 juli 2014.

 

Aanzegtermijn

Bij afloop van een contract van 6 maanden of langer moet de werkgever de werknemer minimaal een maand voor einddatum van de overeenkomst schriftelijk op de hoogte brengen of deze overeenkomst al dan niet wordt voortgezet. En als de werkgever de overeenkomst voortzet, moet hij ook duidelijk maken onder welke voorwaarden dit gebeurt. Dit geldt dus ook bij elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten!

Wanneer de werkgever deze verplichting niet is nagekomen, is hij een vergoeding verschuldigd ter hoogte van één maandloon (of wanneer hij de verplichting te laat is nagekomen, naar rato). 

Overige veranderingen.

Veranderingen die waarschijnlijk ingaan met ingang van 1 juli 2015 (afhankelijk van de behandeling in de Eerste Kamer)

 • Absoluut verbod op nul-urencontracten in de zorg.
 • Maximaal 3 tijdelijke contracten in 2 jaar, daarna een vast contract.
 • De keten van tijdelijke contracten wordt pas onderbroken nadat er een periode van meer dan zes maanden zit tussen de twee contracten.
 • Aanpassing ontslagrecht.

Zodra hier meer duidelijkheid over is zal Fydalo u informeren.

Fydalo biedt u een oplossing.
Laat u de waarneming via Fydalo verzorgen, ook voor uw eigen kandidaat (payrolling), dan kunt u  5 ½ jaar de kandidaat flexibel inzetten.

Lees meer over payrolling. Of bel Fydalo 0172 233 013.

payrolling

schrijf je vandaag in voor het werk voor morgen

schrijf je in meer informatie

contact

Kom in contact met ons.
Bel 0172 - 233 013 of verstuur een terugbelverzoek.

* Verplichte velden