aanpassing arbeidsrecht 2015 vervolg: Aanzegtermijn

Aanpassing arbeidsrecht in 2015 (vervolg).

Vanaf 2015 zijn er belangrijke veranderingen in het arbeidsrecht die van grote invloed zijn op de inzet van uw personeel in uw praktijk.

Schriftelijk aanzegtermijn contract bepaalde tijd. 

Nieuwe wet:
Vanaf 1 januari 2015 moet u medewerkers met een tijdelijk contract langer dan zes maanden tenminste een maand voor de afloop van het contract schriftelijk aangeven dat het contract niet wordt verlengd ("de aanzegplicht"). Bij het niet nakomen van deze verplichting is een vergoeding van een maandsalaris verschuldigd, of naar rato bij te laat aanzeggen.

NB Aanzeggen is iets anders dan opzeggen. Opzeggen is een lopend contract beeindigen. 

Wat zijn wel de mogelijkheden.

  • Ga een contract aan voor korter dan zes maanden, dan geldt deze verplichting niet. Echter, u mag dan geen proeftijd afspreken (zie nieuwsbrief Proeftijd)
  • Geef met het contract ook direct een brief waarin u aangeeft dat het tijdelijke contract niet verlengd wordt. 
  • Het aanzeggen geldt niet als het contract wordt aangegaan zonder kalander-einddatum, bijvoorbeeld ter vervanging van ziekte of voor de duur van een project.
  • Fydalo brengt flexibiliteit.  Fydalo is ABU-lid en hanteert de ABU CAO. Dit betekent dat wij u 5½ jaar flexibele inzet van fysiotherapeuten kunnen bieden. Dit kan zowel voor een fysiotherapeut die Fydalo heeft gezocht als voor uw eigen kandidaat die via Fydalo wordt uitbetaald (payrolling)

Informeer naar de mogelijkheden bij Fydalo.

Fydalo kan een fysiotherapeut 5 ½ jaar flexibel bij u inzetten.

schrijf je vandaag in voor het werk voor morgen

schrijf je in meer informatie

contact

Kom in contact met ons.
Bel 0172 - 233 013 of verstuur een terugbelverzoek.

* Verplichte velden